Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

Inkluzivan društveni razvoj je razvoj koji jača povjerenje u društvu, osobnu i ekonomsku sigurnost i dinamičnost, pravedniju raspodjelu dohotka, bolju socijalnu i političku koheziju (posebice uključivanjem marginaliziranih skupina), bolji pristup odgoju, obrazovanju, obuci i nauci, bolje prilike za sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za 21. vijek, te dobro mentalno i javno zdravlje.

Obrazovanje i zdravlje imaju ključnu ulogu u razvoju ljudskog kapitala, nužnog za ubrzan ekonomski razvoj. No, oni su ne samo važni inputi (jer doprinose povećanje produktivnosti i proizvodnje) nego i važni outputi jer izravno utiču na ljudsko blagostanje. Zdravlje i obrazovanje se neće popravljati automatski, s ubraznim rastom i povećanjem dohotka. Nužna je aktivna politika za dostizanje optimalne veličine investicija u obrazovanje i zdravstvo, koja pri tome posebno pazi da ne dolazi do distorzija i jačanja društvenih nejednakosti.

Pošten i profesionalan rad izgubio je primat među društvenim vrijednostima i prestao biti temljeni stup proizvodnje u odnosu na „snalaženje“ koje je usmjereno na redistribuciju dohotka i imovine. To je dovelo do gubljenja prilika, slabljenja nastanka i razvoja srednje građanske klase, deindustrijalizacije, depopulacije i nejednakosti. Stoga je nužna moralna obnova društva, adekvatno kreiranje i provođenje aktivne i aktivacijske politike zapošljavanja, reforma poreznog sistema usmjerena na jačanje uloge indirektnih poreza i progresivna fiskalna politika.

Zbog promjena u veličini i dobnoj strukturi stanovništva, nužno je dalje osnaživati razne starosne grupe i promovirati mogućnost povećanja dužine radnog vijeka.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Stopa prirodnog priraštaja stanovništva, na 1.000 stanovnika

FZS

-1,8 (2019)

0,9

Prosječna neto plata

FZS

928,0 (2019)

1.500,0

Izdvajanja za zdravstvenu zaštitu po stanovniku, KM

FZS

817,6 (2018)

1.000,0