Strategije



 • Strategija za prihvat i integraciju državljana koji se vraćaju u BiH 2020 - 2023.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Strategija vanjske politike BiH 2018. - 2023.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Strategija suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020 – 2023

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Strategija za borbu protiv korupcije 2022 – 2024.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Strategija u oblasti migracija i azila 2021 - 2025.

  June 9, 2023

  PDF dokument