Smanjivati neaktivnost i nezaposlenost, naročito dugoročnu

Nužno je u politici zapošljavanja staviti fokus na neaktivne i nezaposlene korišteći aktivacijske i aktivne politike kojima se povećava radna snaga i još više zaposlenost. Pri tome pažnju treba posvetiti ranjivim skupinama koje u tržišnim uvjetima ne mogu biti lako uključene u radnu snagu i zaposlenost, te integriranju imigracijske politike u politiku zaposlenosti.

Nužno je jačati ulogu i funkcije javnih službi zapošljavanja s naglaskom na razvoj mehanizama osiguravanja kvalitete, adekvatan monitoring politika i programa s ciljem provjere učinaka i isplativosti projekata, unapređenje znanja i vještina zaposlenika JSZZ (posebno savjetodavaca), sistema evidencija nezaposlenih i kontrole utrošenih sredstava na ime poticaja zapošljavanju i naknada za nezaposlenost.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Stopa anketne nezaposlenosti, %

FZS

18,4 (2019)

14,0

Broj neaktivnih osoba u ukupnom radno sposobnom stanovništvu, %

FZS

60,9 (2019)

50,0

Stopa dugoročne nezaposlenosti (12 mjeseci +), muški %

FZS

12,9 (2019)

9,5

Stopa dugoročne nezaposlenosti (12 mjeseci +), ženski %

FZS

18,0 (2019)

13,5

 

Measures