Efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor

Kako bi se omogućio ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti, potrebne su efikasne, transparentne, inkluzivne i responzivne javne institucije, utemeljene na vladavini prava i primjerene potrebama zemlje višeg srednjeg dohotka i u funkciji građana, poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera. Javne institucije moraju imati razvijen sistem koordinacije i biti orijentirane prema inovacijama, koje se ogledaju u uvođenju i primjeni novih, posebice digitaliziranih tehnologija i usluga, i efikasnom upravljanju javnim resursima.

Jedan od ključnih faktora koji utiče na poslovnu i drugu klimu zemlje je vladavina prava. Postizanje vladavine prava podrazumijeva smanjivanje tzv. institucionalne prezasićenosti i ujednačenu primjenu propisa na svim administrativnim nivoima, uz precizno propisanu nadležnost i ulogu svake od javnih institucija, neovisno eksterno i interno redovito mjerenje učinaka javnih institucija i efikasnu borbu protiv korupcije.

Smanjivanje korupcije će se postizati smanjivanjem (gdje je društveno opravdano i sukladno praksama europskih tranzicijskih ekonomija) monopolne moći javnih institucija putem uvođenja privatnih institucija kao i ukidanjem dualnog karaktera ekonomije, odnosno izjednačavanjem statusa javnog i privatnog sektora. Smanjivanje korupcije će se postizati i sužavanjem diskrecionog odlučivanja javnih službenika, pooštravanjem političke kontrole nad njihovim radom i prepoznavanjem dobre i loše prakse djelovanja javnih institucija i javnih službenika, uz široku podršku javnog mnijenja, uključujući i djelovanje nezavisnih medija.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Povjerenje građana u rad vlada, %

OECD

23 (2019) (BiH)

40

Ocjena pružanja usluga javne administracije

OECD

1 (2019) (BiH)

3