Unaprjeđivati obrazovni sistem

Nužno je visoko obrazovanje znatno više temeljiti na naučno-istraživačkom radu koji će biti od šireg društvenog značaja, povezivati obrazovne i privredne institucije posebice kroz naučno-tehnološke parkove, povećavati obuhvat obrazovanjem, provesti cjelovitu kurikularnu reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, pobljšavati rad s talentima, djecom s razvojnim poteškoćama, djecom bez roditeljskog staranja i onoj iz socijalno ugroženih skupina, poboljšavati obrazovnu infrastrukturu, ojačati pedagoške zavode, formalno pravno regulirati obrazovanje odraslih, povećavati pristup internacionalnim bazama podataka i opremljenost obrazovnih institucija, posebice informatičku, reformirati financiranje visokog obrazovanja postepeno prebacujući fokus s financiranja institucija na financiranje studenata, uz nastojanje da se privreda što više uključi u financijske mehanizme i što više povećati digitalni koeficijent društva, odnosno doprinos obrazovanja povećanju produktivnosti njegovih članova i društva u cjelini.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

% udio radno sposobnog stanovništva sa višom i visokom školom, magisterijem i doktoratom u ukupnoj radnoj snazi - ukupno

FZS

9,3 (2019)

13,0

% udio radno sposobnog stanovništva sa višom i visokom školom, magisterijem i doktoratom u ukupnoj radnoj snazi - žene

FZS

9,0 (2019)

13,0

% stipendija i ostalih grantova učenicima/studentima u odnosu na ukupna budžetska izdvajanja za obrazovanje

FZS

1,14 (2018)

5,0

Measures