Smanjivati siromaštvo i socijalnu isključenost

Donošenje novih zakona o socijalnom osiguranju i socijalnom radu, razvoj socijalnih karata i registra, praćenje smjernica za usklađivanje izvještavanja o socijalnim indikatorima sa praksom EU, bolje targetiranje porodica i osoba u potrebi, transformacija ustanova socijalne zaštite i bolja educiranost stručnog osoblja, znatno bi doprinijelo poboljšanju socijalne zaštite i smanjenju siromaštva, posebice onog energetskog.

Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti treba vršiti kroz uključivanje ranjivih skupina u tržište rada, posebice invalidnih osoba i mladih koji napuštaju javnu brigu, uklanjanjem barijera njihovom uključivanju u poduzetništvo, posebice socijalno, i zapošljavanje i samozapošljavanje, što se može postići aktivnijom suradnjom javnog, privatnog i civilnog sektora, te aktivnijim djelovanjem na lokalnoj razini.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Učešće socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu, %

FZS

19,4 (2017)

15,0

Indeks socijalne isključenosti (HSEI)

FZS

49,4 (2019) (BiH)

35,0

Stopa siromaštva stanovnistva, muški %

FZS

17,6 (2015)

13,0

Stopa siromaštva stanovnistva, ženski %

FZS

16,6 (2015)

12,5

 

Measures