O nama

  • Misija

    Da bi se lakše ostvarili zacrtani ciljevi, Zavod se u svom strateškom opredjeljenju fokusira na kontinutirano provođenje naučnih istraživanja iz oblasti ekonomije koja u svojim tematskim istraživanjima nastoje da prate svjetske trendove. Osnovni fokus ovakvog načina rada, je bolje razumijevanje privrednih i društvenih procesa i problema kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u njenom bližem i širem okruženju. Iz tog razloga u Zavodu se unapređuju metodologije istraživanja, potiče sticanje novih znanja i vještina u primjeni naprednih analitičkih tehnika i kontinuirano se ulaže u naučnu infrastrukturu. Istraživački interesi u Zavodu mijenjaju se u skladu sa potrebama privrede i društva u cjelini. Federalni zavod za programiranje razvoja, ima za cilj biti respektabilna, ugledna i priznata institucija, kadrovski ojačana i osposobljena da izrađuje kvalitetne dokumente, koje Vlada FBiH kao i ostale institucije u potpunosti uvažavaju i prepoznaju kao bitne za svoj efikasniji rad, kao i bolji socio-ekonomski i privredni razvoj.

  • Vizija

    Zavod, provodeći politiku Vlade Federacije BiH, usmjeren je u nastojanju da postane priznat kao jedna od vodećih institucija u Bosni i Hercegovini, na polju ekonomskih istraživanja. Svoju dugogodišnju tradiciju izrade razvojnih dokumenata temelji na objektivnim i naučno utemeljenim istraživačkim aktivnostima, te očuvanju nezavisnosti rada. Osnovna karakteristika rada u Zavodu, jeste spremnost na saradnju sa naučnom zajednicom, kako u zemlji, tako i u inozemstvu i stvaranje dobrih odnosa sa privrednim sektorom, te institucijama u javnom i civilnom sektoru. Na ovaj način Zavod nastoji da ojača svoje kapaciteta i pridonese kvaliteti istraživačke produkcije. Pored navedenog Federalni zavod za programiranje razvoja stvara analitičke pretpostavke za donošenje razvojnih dokumenata za Vladu FBiH, organe javne uprave i druge korisnike, stvara podloge za donošenje javnih politika, obavlja studijsko-programske i analitičko-planske poslove programiranja makroekonomskog razvoja, koordinira implementaciju razvojnih dokumenata BiH i FBiH u skladu sa aktuelnom politikom i strateškim opredjeljenjima Vlade FBiH.

direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja

Poštovani posjetioci,

Zadovoljstvo mi je poželiti Vam dobrodošlicu na web stranicu Federalnog zavoda za programiranje razvoja, putem koje se možete upoznati sa našim cjelovitim radom, aktivnostima i angažmanom.

Read more

Istorijat zavoda

Saznajte više o Istorijatu Federalnog zavoda za programiranje razvoja od njegovog osnivanja do danas.