Poboljšavati ishode zdravstvenog sistema

Potrebno je promicati pravo zdravstvene zaštite za sve građane FBiH, povećati pokrivenost zdravstvenim osiguranjem, primjenjivati cjeloživotno učenje o zdravlju, zdravom životnom stilu i zdravim izborima, štititi reproduktivno zdravlje mladih, kontinuirano osiguravati i poboljšavati kvalitet zdravstvenih usluga, teritorijalno ravnomjernije pružati zdravstvene usluge usluge i jačati vertikalnu i horizontalnu koordiniranost i spremnost, posebice u kriznim javnozdravstvenim situacijama što se treba osigurati adekvatnijim financiranjem usluga za poboljšanje javnoga zdravlja kao i daleko boljim ekonomisanjem alociranih sredstava.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Očekivano trajanje života pri rođenju, godina, ukupno

FZS

77,3 (2018)

80,0

Očekivano trajanje života pri rođenju, godina, žene

FZS

79,3 (2018)

81,0

Stopa mortaliteta, na 1.000 stanovnika, ukupno

FZS

10,1 (2019)

9,0

Stopa mortaliteta, na 1.000 stanovnika, žene

FZS

9,6 (2019)

8,5

Mjere