Doing Business - Lakoća poslovanja • Lakoća poslovanja 2020. Bosna i Hercegovina

  Lakoća poslovanja je dokument Svjetske banke koji analizira koliko je lako, lokalnom poduzetniku, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje otvoriti malo ili srednje preduzeće i poslovati.

  May 17, 2021

  PDF dokument
 • Lakoća poslovanja 2019. Bosna i Hercegovina

  Lakoća poslovanja je dokument Svjetske banke koji analizira koliko je lako, lokalnom poduzetniku, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje otvoriti malo ili srednje preduzeće i poslovati.

  May 17, 2021

  PDF dokument
 • Lakoća poslovanja 2018. Bosna i Hercegovina

  Lakoća poslovanja je dokument Svjetske banke koji analizira koliko je lako lokalnom poduzetniku, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje, otvoriti malo ili srednje preduzeće i poslovati.

  May 17, 2021

  PDF dokument
 • Lakoća poslovanja 2017. Bosna i Hercegovina

  Lakoća poslovanja je dokument Svjetske banke koji analizira koliko je lako, lokalnom poduzetniku, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje otvoriti malo ili srednje preduzeće i poslovati.

  May 17, 2021

  PDF dokument
 • Lakoća poslovanja 2016. Bosna i Hercegovina

  Lakoća poslovanja analizira koliko je lako, prema važećoj zakonskoj regulativi zemalja, lokalnom poduzetniku otvoriti malo ili srednje preduzeće.

  May 17, 2021

  PDF dokument