Izvještaj o razvoju • Izvještaj o razvoju Federacije BiH 2022.

  Na osnovu dostupnih podataka, Zavod je u Izvještaju o razvoju istakao ključne nalaze po strateškim mjerama, te dao preporuke na kojima bi se ubuduće trebalo intezivno raditi i na kojima bi se trebalo zasnivati programiranje razvoja.

  November 22, 2023

  PDF dokument
 • Izvještaj o razvoju Federacije BiH 2021.

  Izvještaj o razvoju Federacije BiH za 2021. godinu pripremljen je prema novoj strukturi i metodologiji. Koncipiran je tako da sadrži pregled provedbe Strategije razvoja FBiH za 2021. po definisanim strateškim ciljevima.

  December 27, 2022

  PDF dokument
 • Izvještaj o razvoju Federacije BiH 2020.

  Ovo je deseti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u ekonomiji Federacije Bosne i Hercegovine

  January 19, 2022

  PDF dokument
 • Izvjestaj o razvoju Federacije BiH 2019.

  U skladu sa dobrom praksom razvijenih zemalja, Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR) je 2011. godine počeo raditi Izvještaj o razvoju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), dok je od 2017. godine to postala i obaveza u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

  December 23, 2020

  PDF dokument
 • Izvještaj o razvoju Federacije BiH 2018.

  December 23, 2020

  PDF dokument