Strategije • Strategija razvoja FBiH 2021.-2027. Službene novine Federacije BiH 40/2022

  U Službenom listu Federacije BiH je objavljena Odluka o usvajanju Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027., koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.04.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

  June 17, 2022

  PDF dokument
 • Transportna Strategija Fedeacije Bosne i Hercegovine 2016-2030

  Ovaj izvještaj je dio studije pod nadležnosti Odjela za međunarodni razvoj (u daljnjem tekstu “DFID”) o razvoju strategija entiteta transporta u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu “BiH”).

  February 23, 2017

  PDF dokument
 • Strategija razvoja industrije tekstila, odjece, koze i obuce FBiH 2013.-2023.

  November 30, 2015

  ZIP dokument
 • Projektni zadatak Strategija razvoja metalnog i elektrosektora FBiH 2015-2025.

  Cifj ovog projektnog zadatka je da defini5e osnovne elemente za izradu,,strategije nzvoia metalnog i elektro sektora Federacije BiH" za period 2015-2}25.godine koja bi proiza5la tz analize stanja, uzimaju6i u obzir unutra5nje i vanjske faktore uticaja na stanje metalnog i elektro sektora, kao i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje strate5kog dokumenta.

  November 30, 2015

  PDF dokument