Unsko-sanski kanton • STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UNSKO – SANSKOG KANTONA 2017 - 2019

  Društveni i politički napredak svakog društva ovisi od sposobnosti da se odupre kriminalitetu, posebno jednom od njegovih najtežih oblika, korupciji.

  June 23, 2017

  PDF dokument
 • Integrirana strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2014 - 2020

  Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona od 28.06.2012. godine započet je proces izrade Integrirane strategije razvoja za period 2014-2020.

  December 23, 2014

  PDF dokument