Ostalo  • Trogodišnje i godišnje planiranje rada, monitoring i izvještavanje u Federaciji BiH - Priručnik za praktičare javnog sektora

    September 20, 2021

    PDF dokument
  • Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH - priručnik za praktičare javnog sektora 2021.

    July 12, 2021

    PDF dokument