Događaji
  • April 27, 2021


Sarajevo, 27. april, 2021. - Na prijedlog Vlade Federacije BiH, Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027. usvojena je danas na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Federacije BiH.

 

 Vlada FBiH je usvojila Strategiju na svojoj 256. sjednici. Ostaje još da Strategija razvoja bude usvojena od strane Doma naroda Parlamenta FBiH.

 

Strategija razvoja FBiH 2021.-2027. je dostupna na linku:

https://www.fzzpr.gov.ba/download/doc/Strategija+razvoja+FBiH+2021.+-+2027..pdf/7fae1791c4697083f7b96b4fb311e52b.pdf