Strategije • Politika i strategija za zaštitu mentalnog zdravlja u FBiH 2012-2020

  Više od 450 miliona ljudi u svijetu pati od mentalnih poremećaja, a procjenjuje se da bi svaka četvrta osoba tokom svog života mogla imati određenih problema sa mentalnim zdravljem.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH 2010-2019

  Izrada Strategije za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava predstavlja odlučnost Federalnog ministarstva zdravstva da se posveti unapređenju zdravstvenih usluga i prava vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava na području Federacije BiH.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija za prevenciju i kontrolu malignih neoplazmi 2012-2020

  Maligne neoplazme su jedan od najvećih zdravstvenih i društvenih problema današnjice zbog velike učestalosti, visoke smrtnosti, patnje koju nanose oboljelim i njihovim porodicama i velikog finansijskog i socijalnog opterećenja zdravstvenih sistema i društva u cjelini.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija borbe protiv dijabetesa u FBiH 2014-2024.

  Dijabetes je jedno od vodećih hroničnih oboljenja kako u svijetu tako i u našoj zemlji, i rastući je problem svih dobnih grupa, te se moţe govoriti o pandemiji ove bolesti.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija rijetkih bolesti FBiH 2014.-2020.

  Na osnovu raspoloživih medicinskih podataka procjenjuje se da danas u svijetu ima oko 350 miliona, a u Evropi oko 25 do 30 miliona oboljelih od rijetkih bolesti, što uz činjenicu da su ove bolesti obično hronične i teške, ukazuje na njihov javnozdravstveni značaj.

  November 30, 2015

  PDF dokument