Ostalo • Otvaranje procesa javnih konsultacija na Program Ekonomskih reformi 2017-2019

  Pozivaju se svi zainteresovani da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 21.12.2016.godine, u pisanoj formi na adresu Adresa: Dola 15, 71000 Sarajevo ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: info@fzzpr.gov.ba i/ili Rijad.Kovac@fzzpr.g

  December 23, 2017

  PDF dokument
 • Program ekonomskih reformi u FBiH za period 2016. - 2018. godina

  September 23, 2016

  PDF dokument
 • Projekat Razvoj industrijske politike u FBiH

  November 30, 2015

  ZIP dokument
 • Rjesenje o imenovanju radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade FBiH

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanju u FBiH 2006-2016

  November 30, 2015

  ZIP dokument