Ostalo • Evidencija strateških dokumenata u Federaciji BiH

  November 22, 2023

  ZIP dokument
 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja FBiH (sa komentarima FZZPR tima)

  January 10, 2023

  PDF dokument
 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja FBiH

  Izvještaj o provedenoj prethodnoj (ex-ante) evaluaciji Strategije razvoja FBiH

  January 10, 2023

  PDF dokument
 • Strateski pravci razvoja karijerne orijentacije

  U današnjem vremenu, koje se odlikuje brzim promjenama u nauci i tehnologiji te na tržištu rada, pojedinac se sreće sa izazovima stalne potrebe za učenjem i promjenama zaposlenja, za koje često nema znanja i vještina. Izabrati profesiju za pojedinca nikad nije bila laka odluka.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012-2022

  November 30, 2015

  ZIP dokument