Strategije • Nacionalni plan smanjenja emisija

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Okvirna strategija transporta BiH 2016 - 2030.

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Okvirna energetska strategija BiH do 2035.

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Strategija komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Strategija usklađivanja propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša BiH

  May 11, 2023

  PDF dokument