Strategije • Strategija unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH 2021 - 2025.

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Sveobuhvatna strategija upravljanja javnim finansijama u BiH 2021 - 2025.

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za BiH

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH 2023 - 2026.

  May 11, 2023

  PDF dokument
 • Strategija BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma 2021 - 2026.

  May 11, 2023

  PDF dokument