Strategije • Okvirne smjernice BiH za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima 2021. - 2025.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Program ekonomskih reformi BiH 2023. - 2025.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u BiH - na osnovi zaključaka iz Rige 2021. - 2030.

  June 9, 2023

 • Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sustave u BiH 2021. - 2030.

  June 9, 2023

  PDF dokument
 • Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

  May 12, 2023

  PDF dokument