Ostalo • Okvir realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH

  Agenda 2030 je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet. Njen cilj je da osnaži univerzalni mir u većoj slobodi.

  May 17, 2021

  PDF dokument
 • Gender akcioni plan BiH 2013.-2017.

  November 30, 2015

  ZIP dokument