Tuzlanski kanton • Izvještaj o razvoju 2018

  Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina predstavlja ključni strateško-planski dokument Tuzlanskog kantona, koji treba da podstiče njegov budući rast i razvoj, te predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te potiče na saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društvenoekonomskih partnera.

  October 28, 2019

  PDF dokument
 • Vlada Zaključak Izvještaja o razvoju 2018

  October 28, 2019

  PDF dokument
 • Strategija za mlade grada Tuzla za period 2017 - 2026

  November 28, 2017

  PDF dokument
 • Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2019

  September 28, 2016

  PDF dokument
 • Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020

  Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je izrađena uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

  December 23, 2015

  PDF dokument