Sarajevski kanton • Izvještaj o razvoju 2018 sa Zaključkom Vlade

  September 28, 2019

  PDF dokument
 • Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020 godine

  August 28, 2016

  PDF dokument
 • Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015 - 2020

  July 12, 2015

  PDF dokument
 • Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva u KS za period 2014 - 2018

  October 28, 2014

  PDF dokument
 • AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA I RAD SA MALOLJETNICIMA U SUKOBU SA ZAKONOM za period 2014 - 2016

  November 28, 2013

  PDF dokument