Arhiva • Strategija razvoja SBK za period 2016.-2020.

  September 23, 2021

  PDF dokument
 • Strategija za borbu protiv korupcije SBK 2015-2019

  September 23, 2021

  PDF dokument
 • Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2018.godinu sa kratkim sažetkom Akcionog plana 2018-2021.

  September 22, 2021

  PDF dokument
 • Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020.

  September 22, 2021

  PDF dokument
 • Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde 2016 – 2020.

  September 22, 2021

  PDF dokument