Za rast zaposlenosti, ključni faktor je otvaranje novih i razvoj postojećih kompanija. To je moguće ostvariti kroz nekoliko mjera koje su definisane u Strategiji. Jedan od najučinkovitijih načina otvaranja novih kompanija je aktiviranje potencijala dijaspore, rasterećenje privrede i restrukturiranje preduzeća u državnom vlasništvu.

U koncipiranju politika prema dijaspori FBiH se treba fokusirati na otklanjanje prepreka i stvaranje prilika za povezivanje sa dijasporom. U slučaju vođenja takve indirektne politike dijaspore doći će do situacije u kojoj su svi na dobitku.

Trostruko dobitna politika dijaspore

Emigranti

Zemlja imigracije

FBiH

Bolja zarada

Povećanje radne snage

Povećanje priliva ličnih doznaka

Sticanje znanja, iskustava i ličnih poznanstava, što povećava ljudski i socijalni kapital i zapošljivost

Povećanje ljudskog kapitala

Povećanje prilika znanja i vještina

Dobrobit integriranja u društvo zemlje imigracije

Povećanje dinamike i raznovrsnosti preduzetništva i inovatorstva

Povećanje priliva investicija

Perspektiva za porodicu

Povećanje obima vanjske trgovine i investicija

Povećanje obima vanjske trgovine

Prilika za bavljenje preduzetništvom

Osiguranje konkurentnih članova svojih globalnih lanaca vrijednosti

Priliv doznaka za finansiranje deficita tekućeg račina

 Kako je ekonomija BiH najmanje konkurentna u Evropi, samo značajno rasterećenje privrede donosi rast porezne konkurentnosti, a time i rast ukupne konkurentnosti privrede. S ciljem ublažavanja posljedica globalne finansijske krize, u periodu od 2008 -2013. godine, 16 zemalja EU i 11 zemalja OECD-a je rasteretilo privredu fiskalnom devalvacijom, odnosno smanjenjem direktnih (obaveze po osnovu rada) i povećanjem indirektnih poreza. 

Javna preduzeća su jedan od motora razvoja svake privrede. Na njih se granaju MSP-ovi i na taj način ona doprinose rastu broja privatnih firmi, kao i opstanku postojećih.

Budući da se postojeći način upravljanja preduzećima sa većinskim državnim kapitalom pokazao nedjelotvornim, javna preduzeća je neophodno restrukturirati, distancirati ih od uticaja političkih stranaka na vlasti i osigurati im identične uslove i način poslovanja kao u uspješnim kompanijama u privatnom sektoru.

Restrukturiranje i promjenu načina upravljanja javnim preduzećima treba provoditi slijedeći iskustva zemalja koje su to uradile na uspješan način. Najbolji način vođenja i upravljanja javnim preduzećima koji se danas primjenjuje u razvijenim zemljama su OECD-ove smjernice, koje su izvedene i potpuno kompatibilne s OECD-ovim principima korporativnog upravljanja javnim preduzećima.

Pregled ofanzivnih mjera i njihovog doprinosa rastu BDP-a

 

Akcelerator

Naziv ofanzivne mjere

Broj mjere

Str.

Doprinos rastu BDP-a

 

 

Otvaranje i razvoj preduzeća

Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada

1.3.2.

26

2 - 4%

Stimulirati povezivanje s bh. dijasporom

1.4.4.

33

0,5 - 1%

Podržati transparentnost, restrukturiranje i privatizaciju preduzeća s udjelom države u vlasništvu

4.3.6.

87

1 - 1,5%