Podaci su novi ekonomski resurs u stvaranju blagostanja zemlje. Upravljanje podacima je od strateškog značaja za njihovo transformiranje u digitalnu inteligenciju. Teško je razvijati bilo koji lanac vrijednosti ako nije razvijena sposobnost prikupljanja, skladištenja, analiziranja i transformiranja podataka.

Digitalni podaci su od temeljnog značaja za razvoj digitalnih tehnologija kao što su analiziranje podataka, umjetna inteligencija, blokčein, internet stvari, računalstvo u oblaku i svih usluga baziranih na internetu. Modeli poslovanja utemeljeni na podacima ne uvode samo digitalne platforme nego i vodeće kompanije raznih sektora.

Tokom zadnjih nekoliko godina ispoljava se veliki prodor umjetne inteligencije (UI) u osposobljavanju kompjutera da uče, donose odluke i rješavaju problem bez čovjekove intervencije.

UI je posebice važna za privredu 4.0. Tehnologije, podupire taj proces (internet stvari, 5G, oblak računanarstvo, analitika brda podataka, pametni senzori, 3D printing i robotika) i transformirat će privredu u jedinstven kiber-fizički sistem u kojem će digitalne tehnologije, internet i proizvodnja biti ujedinjeni u obavljanju zadataka.

UI doprinosi ekonomskom rastu putem povećanja produktivnosti rada, širenja inovacija, pomaganja stvaranja proizvoda i usluga, tržišta i djelatnosti, povećanja tražnje klijenata i novih izvora prihoda.

Prema the McKinsey Global Institute, oko 70% kompanija će koristiti barem jednu vrstu UI do 2030, dok će oko polovice velikih kompanija koristiti pun spektar UI.

Na dugi rok, nema rasta konkurentnosti bez rasta produktivnosti, a nema, niti može biti rasta produktivnosti bez tehnološkog-inovacionog razvoja.

Zbog toga je neophodno podržati istraživačko-razvojne i inovacijske aktivnosti kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Potrebno je stvaranje ambijenta koji omogućuje i potiče saradnju privrede i istraživačke zajednice, te uključivanje privrede, univerziteta, zavoda, ministarstava i naučnih instituta u zajedničke projekte i procese pametne specijalizacije. Izuzetno je važno omogućiti preduzećima pristup i korištenje istraživačko-razvojne infrastrukture, te da kroz strateško partnerstvo sa istraživačko-razvojnim institucijama razvijaju nove proizvode i tehnologije, ali i zajedno učestvuju u projektima EU.

Pregled ofanzivnih mjera i njihovog doprinosa rastu BDP

Akcelerator

Naziv ofanzivne mjere

Broj mjere

Str.

Doprinos rastu BDP
Digitalizacija i inovacije

Razvijati vještačku inteligenciju i njenu primjenu 

1.1.4.

42

cca. 1.2%

Podržavati istraživačko-razvojne i inovacijske aktivnosti 

1.2.1.

43


1.5-2%*

Podržati povezivanje privrede i znanstveno-istraživačih institucija 

1.2.2.

44

 

Provesti digitalnu transformaciju javne uprave 

4.2.6.

89

1%

*Zbirna procjena za mjere 1.2.1. i 1.2.2.