Ostale publikacije • Analiza poslovanja preduzeća u FBiH 2014.

  September 19, 2015

  PDF dokument
 • Analiza varijanti uvođenja diferenciranih stopa poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti

  June 19, 2015

  PDF dokument
 • Analiza modela oporezivanja svih naknada po osnovu rada

  June 19, 2015

 • Prijedlozi rasterećenja privrede u Federaciji BiH

  June 19, 2015

  PDF dokument
 • Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja

  May 19, 2014

  PDF dokument