Započeti realizaciju energetske tranzicije

Nužno je promijeniti paradigmu energetskog razvoja FBiH, prebacivanjem fokusa s termoelektrana (TE) na ugalj i izvoza električne energije na razvoj obnovljivih izvora energije (OIE), odnosno započeti dekarbonizaciju energetskog sektora.

Posebice je važno otklanjati prepreka investiranju u sektor energije i uvoditi nove šeme i mehanizme podsticanja OIE, usklađene s EU regulativom, naročito poticati proizvodnju za vlastitu potrošnju, pri čemu je potrebno provesti restrukturanje rudnika uglja i strukturnu transformaciju ekonomije rudarskih regiona.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

% proizvedene energije u termoelektranama u ukupnoj proizvodnji električne energije

FZS

61,1 (2018)

51,5

Pokazatelj energijske ovisnosti, %

EUROSTAT (BiH)*

24,3 (2018) (BiH)

10,0

* Energy dependence (EUROSTAT online data code: T2020_RD320)

 

Mjere