Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa

Radi boljeg prilagođavanja klimatskim promjenama, zaštite prostora, zemljišta, voda, šuma kao i bio i geo raznovrsnosti, adekvatnijeg tretiranja otpada te doprinosa unapređenju javnog zdravlja, potrebno je povećavati svijest o nužnosti zaštite i očuvanja okoliša, provoditi monitoring stanja okoliša i prirodnih resursa, jačati institucije i kadrove koji se bave okolišom, prirodom i kulturnim nasljeđem i usaglašavati zakonodavstvo o okolišu sa zakonodavstvom EU, definirati prava i obaveze vlasnika resursa u upravljanju okolišem i prirodnim nasljeđem, unaprijediti ekonomske instrumente poštivanjem načela „zagađivač plaća“ i “korisnik plaća, obezbijediti usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja u skladu sa načelima održivog razvoja i drugim načelima ekološkog prava radi smanjivanja zagađivanja i provoditi sustavna geološka istraživanja.

Također, potrebno je razvijati statističku osnovu u ovoj oblasti razvojem relevantnih pokazatelja.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Količine otpada iz proizvodnih djelatnosti, tona/ mil KM BDP-a

FZS

439 (2018)

254

Količine opasnog otpada iz proizvodnih djelatnosti, tona/ mil KM BDP-a

FZS

0,41 (2018)

0,30

Količine prikupljenog komunalnog otpada, kg/ po stanovniku

FZS

284 (2018)

228

Obnovljivi izvori svježe vode, mil. m3

EUROSTAT (BIH)*

51.354 (2017) (BiH)

52.000

* Renewable freshwater resources (EUROSTAT env_wat_res)

Mjere