Unaprjeđivati kvalitet zraka

Nužno je unaprjeđivati kvalitetu zraka smanjivanjem emisija, posebice u oblasti transporta, preusmjeravanjem na adekvatne izvore mehaničke i toplinske energije, povećanjem energijske efikasnosti, transponiranjem i poštivanjem EU direktiva, ograničavanjem uvoza transportnih vozila koji imaju velike emisije zagađujućih materija i promoviranjem transportnih sredstava na električni pogon.

Potrebno je pripremiti i implementirati Strategiju unaprijeđenja kvaliteta zraka i pripremiti studiju Procjena uticaja ranijeg ulaska u Emission Trading Scheme.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Spečificni mortalitet- smrtnost oboljelih od respiratornih oboljenja sa smrtnim ishodom, na 100.000 stanovnika

ZZJZ

51,6 (2018)

40,0

 

Measures