Staviti javnu upravu u službu građana

Nužno je istrajno i konzistentno mjeriti efektivnost i efikasnost javne sluzbe (benchmarking i ankete građana) i stavljati je u službu građana na temelju njenog reformiranja i funkcionalnog ustrojavanja, što se može postići preuzimanjem pravne stečevine EU, razvojem partnerskih odnosa s civilnim sektorom, digitaliziranošću i jačanjem statističke osnove, što će poslužiti, između ostaloga, i za bolje koncipiranje razvojnih i drugih politika kao i veću apsorpciju EU fondova.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Rang razvijenosti e-uprave

MEASURE-BIH

105/193 (2018) (BiH)

80/193

% zadovoljstva korisnika javnih usluga u FBiH

MEASURE-BIH

42 (2016)

80

 

Mjere