Povećavati digitaliziranost ekonomije

Digitalizacija tj. inteligentno povezivanje ljudi, procesa, podataka i stvari je ključna za održavanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomije, razvoj inovacija i stvaranje radnih mjesta. Ona treba da osigura građanima osobni razvoj, slobodu, sigurnost izbora, te učešće u društvu neovisno o spolu, dobi ili zanimanju. Također, ona preobražava način na koji ekonomije djeluju i osigurava osnovu za postizanje dugoročnog rasta. Pored toga što država mora osigurati digitalnu infrastrukturu, mora osigurati obrazovanje javnosti tj. unaprijediti digitalne vještine stanovništva i ohrabriti firme da koriste nove tehnologije. Nova tehnologija treba da osigura interes građana, otvoreno, demokratsko društvo i tržište koje osigurava neometan pristup kompanijama za natjecanje pod jednakim uslovima uz poštivanje prava potrošača. Nužno se ukljućivati u inicijative poput SELFIE, Digital Education Hackathon, EU Code Week i pan-European podatkovnu mrežu za istraživanje i edukaciju (GEANT mreža). Posebno je važno slijediti EU standarde o digitalnoj sigurnosti (cybersecurity) i EU alate i preporuke za sigurnosne rizike vezane za 5G mrežu.

 

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

% preduzeća s uspostavljenim IKT funkcijama koje obavljaju eksterni dobavljači

EUROSTAT (BiH)

63 (2018) (BiH)

76

% preduzeća s uspostavljenim IKT funkcijama koje obavljaju vlastiti zaposlenici

EUROSTAT (BiH)

15 (2018) (BiH)

30

% preduzeća koje imaju ERP (Integracija unutrašnjih procesa)

EUROSTAT (BiH)

24 (2019) (BiH)

50

 

 

Mjere