Povećati otpornost na krize

Svako društvo, pa tako i FBiH se susreće s prijetnjama, rizicima i nesrećama koje predstavljaju rizik po nju. Stoga je nužno razvijati sposobnosti njihovog sprečavanja, zaštite, ublažavanja, reagiranja na njih i oporavljanja od njih. Zbog toga treba donijeti odgovarajuće strategije kao i razviti planove za upravljanje krizama, rizicima i nesrećama.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

% izdvajanja sredstava iz budžeta po stanovniku za prevenciju i sanaciju šteta nastalih prirodnim nesrećama

FMF

n/d

n/d

 

Mjere