Podržavati transfer i razvoj tehnologija

U sklopu provođenja politike rasta produktivnosti, FBiH će podržati formiranje Fonda za razvoj tehnologije, istraživanja i inovacije, formiranje kantonalnih naučno-tehnoloških parkova, povezivanje s europskim poduzetničkim i znastveno-istraživačkim mrežama, kako bi se uspostavila adekvatna „prevodilačka infrastruktura“ koja osigurava transfer i razvoj tehnologija.

Posebno je važno djelovati na uspostavi naučno-tehnoloških parkova kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog (akademskog) sektora, koji bi preko istraživačko-razvojne komponente i komponente obuke, doprinosili većem broju proizvoda više dodane vrijednosti, povećanju produktivnosti i konkurentnosti, te snažnijem izvozu. Oni bi pomogli smanjivanju jaza u idejama (šta i kako proizvoditi) i jaza u tehnologijama (koju tehniku proizvodnje koristiti) u odnosu na zemlje visokog dohotka.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

% izdvajanja u oblasti inžinjerstva i tehnologija od bruto izdataka za istraživanje i razvoj

FZS

29,22 (2018)

40,00

% bruto domaćih izdataka na istraživanje i razvoja u BDP-u

FZS

0,18 (2018)

1,85

Globalni indeks inovacija (GII), rang

WIPO

74/131 (2020) (BiH)

50/131

 

Measures