Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora

Radi osiguranja realokacije resursa i restrukturiranja firmi nužno je osigurati mobilnosti rada i kapitala iz djelatnosti i firmi u kojima se ostvaruje niža dodana vrijednost u one u kojima se ostvaruje viša dodana vrijednost. Radi toga je nužno uklanjati barijere ulasku u poslovnu aktivnost i izlasku iz nje, kako bi se povećao broj poduzetnika (naročito žena i mladih) tj. onih koji testiraju poslovne ideje, kao i povećavati stope investicija.

Bez visokih stopa štednje i investicija nije moguće postizati visoke stope ekonomskog rasta. Stoga je potrebno ažurirati postojeće i donijeti nove zakone o financijskim institucijama te uvesti nove mehanizme i instrumente kako bi se povećala financijska lepeza mobiliziranja štednje i njenog plasmana kroz investicije.

Kod ažuriranja postojećih zakona posebice se ima u vidu zakone bankama, koncesijama, stranim ulaganjima i javno privatnom partnerstvu, dok se uvođenje novih mehanizama i instrumenata odnosi na uvođenje projektnih financija i vrijednosnih papira.

Geografsku lokaciju (F)BiH kao mosta između Europe i Mediterana treba iskoristiti za privlačenje inozemnih izravnih investicija i sredstava bh. dijaspore za što treba učiniti poslovni ambijent privlačnim, prije svega za lakoću korištenja financijskih mehanizama i instrumenata, te pružanjem poreznih olakšica i smanjivanjem tereta poreznih i neporeznih davanja.

Regionalni kreditni rejting za FBiH potencijalno može dodatno smanjiti sistemski rizik i utjecati na povoljnije uslove finansiranja biznisa u FBiH, rast investicija i zaposlenosti.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Lakoća poslovanja, rang

WB

90/190 (2019) (BiH)

70/190

Broj obrtnika na 1000 stanovnika

FZS

23,8 (2019)

40,0

Broj pravnih lica na 1000 stanovnika

FZS

27,8 (2019)

40,0

% udio industrije srednje i visoke tehnologije u ukupnoj dodanoj vrijednosti u C - Prerađivačkoj industriji

FZS, FZZPR

17,79 (2018)

30,00

 

Measures