Podržavati izvoz i stvaranje proizvoda više dodane vrijednosti

(F)BiH ima malu i time nužno otvorenu ekonomiju, pa se neminovno sučeljava sa sve većom konkurentnošću hiperglobaliziranih ekonomija. Stoga je, slijedeći stratešku trgovinsku politiku i politiku pametne specijalizacije, nužno identificirati lidere razvoja regija oko kojih se grozdaju ili bi se mogle grozdati manje kompanije i tako formirati lanac vrijednosti/klaster/sektor ili pol razvoja, čiju bi održivost nadležne kantonalne i federalne vlasti mogle podržati kroz svoje politike lanaca vrijednosti.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

% udio zaposlenih u industrijskim oblastima srednje visoke tehnološke intenzivnosti u ukupno zaposlenim u C - Prerađivačkoj industriji

FZS, FZZPR

10,5 (2019)

20,0

% udio zaposlenih u industrijskim oblastima visoke tehnološke intenzivnosti  u ukupno zaposlenim u C - Prerađivačkoj industriji

FZS, FZZPR

1,1 (2019)

5,0

Bruto dodana vrijednost po zaposlenom u FBiH, KM

FZS, FZZPR

35.242 (2018)

65.000

% udio izvoza visoko tehnoloških oblasti u ukupnom izvozu C - Prerađivačke industrije

FZS, FZZPR

2,07 (2018)

8,00

Izvoz  FBiH, mil. KM

FZS

7.620 (2019)

11.000

Mjere