• Godišnji plan rada za 2022. godinu

  U 2022. godini, aktivnosti Federalnog zavoda za programiranje razvoja, odvijat će se u okviru dva programa:  Jačati sistem i koordinaciju izrade, implementacije i izvještavanja o razvojnim politikama,  Administracija i upravljanje.

  March 7, 2022

  PDF dokument
 • Godišnji plan rada za 2021. godinu

  Osnovni strateški cilj Federalnog zavoda za programiranje razvoja je unapređivati postojeći sistem izrade analitičkih, plansko - izvještajnih i razvojnih dokumenata.

  March 7, 2022

  PDF dokument
 • Godišnji plan rada za 2020. godinu

  Zavod je jedna od ključnih institucija u procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji BiH.

  December 22, 2020

  PDF dokument
 • Godišnji plan rada za 2019. godinu

  Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživačke, stručno analitičke i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH.

  December 22, 2020

  PDF dokument
 • Godišnji plan rada za 2018. godinu

  Federalni zavod za programiranje razvoja nadležan je za koordinaciju izrade Strategije razvoja FBiH i koordinaciju planiranja razvoja FBiH.

  December 22, 2020

  PDF dokument