Uredbe • Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19)

  May 25, 2019

  PDF dokument
 • Uredba o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/19)

  May 25, 2019

  PDF dokument
 • Uredba o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji („Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/19)

  May 25, 2018

  PDF dokument
 • Uredba o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija („Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/14)

  May 25, 2014

  PDF dokument
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija („Službene novine Federacije BiH”, broj: 107/14)

  May 25, 2014

  PDF dokument