Uredbe • Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  May 25, 2019

  PDF dokument
 • S. Novine 17/2019 Uredba o izradi indeksa razvijenosti

  May 25, 2019

  PDF dokument
 • Uredba o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

  May 25, 2018

  PDF dokument
 • Metodologija za izračun indeksa razvoja JLS i kantona u Federaciji BiH -

  May 25, 2018

  PDF dokument
 • Uredba o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija (SN FBiH 89/14)

  May 25, 2014

  PDF dokument