Smanjivati negativan uticaj sektora transporta na okoliš

U cilju smanjenja lokalnog zagađenja koje prouzročuje transport potrebno je transponovati odgovarajuće direktive EU za tečna goriva, uvažavajući stepen ekonomskog razvoja BiH, kao što je Odluka EU/EnZ o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima. Potrebno je zabraniti uvoz neefikasnih transportnih vozila koja imaju velike emisije zagađujućih materija, donijeti nedostajući zakonski okvir za oblast biogoriva za promet kojim treba urediti proizvodnju, trgovinu, skladištenje i korištenje biogoriva u prometu, donijeti  program i plan za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva u prometu, sa jasno definisanim odgovornostima kod utvrđivanja i provođenja politike poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prometu.

Neophodno je kreirati adekvatne šeme poticaja nabavke i upotrebe električnih vozila (npr. oslobađanje od carina i odgovarajućih taksi za zagađivanje okoline), uvesti cjenovne razrede okolišnih taksi za vozila s različitim nivoima emisija i osigurati provedbu propisa koji se odnose na emisije iz transporta u dijelu adekvatne kontrole ispušnih plinova kod tehničkih pregleda.

Također, započinjanje procesa elektrifikacije transporta u planskom periodu 2021. - 2027. zahtijeva izradu studije e-mobilnosti i planova izgradnje punionica električnih vozila. Potrebno je napraviti plan prelaska 80% taksi vozila na ona s hibridnim pogonom ili na električni pogon, te poticati nabavku takvih vozila (e-taksi). Isto tako, potrebno je raditi na elektrifikaciji, revitalizaciji i proširenju željeziničke mreže kao održive alternative putnom transportu.

Potrebno je modernizirati vozne parkove javnih gradskih prevoznih kompanija, uvodeći energetski efikasna vozilia s niskim ili nultim emisijama, poticati razvoj urbanih eko zona, promovisati biciklizam, pješačenje i sl., poticati korištenje usluga javnog gradskog prometa, naročito u gradskim sredinama s izraženim lokalnim zagađenjem iz transporta. Potrebno je razmotriti potpunu elektrifikaciju javnog gradskog i međugradskog prevoza, posebno u velikim urbanim centrima koji imaju izražen problem zagađenosti, naročito u tuzlanskom regionu i dolini Bosne kao najzagađenijim oblastima. Neophodno je pripremiti i implementirati planove održive urbane mobilnosti i mobilnih rješenja u gradovima, uz asistenciju EU. To podrazumijeva elektrifikaciju gradskog prevoza, uvođenje „Pametnih transportnih sistema“ (ITS), adekvatno uvezivanje i povećanje dostupnosti željezničkog i lokalnog javnog prevoza i uvođenje tehničkih EU standarda (posebno Europski željeznički prometni informacioni upravljački sistem - ERTMS) za autobuski saobaćaj plin i eko-norme za privatna i javna preduzeća koja obavljaju gradski i prigradski saobraćaj.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

% registrovanih cestovnih motornih vozila preko 15 godina starosti u ukupnom broju registrovanih vozila

FZS

55,2 (2019)

35,0

% registrovanih cestovnih vozila na hibridni ili električni pogon u ukupnom broju registrovanih vozila

FZS

n/d

n/d