Događaji
  • February 18, 2021


Na 256. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18.02.2021. godine, usvojena je Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.,  i upućena u dalju proceduru usvajanja prema parlamentima FBiH.

 Dokument je dostupan na linku: 

https://www.fzzpr.gov.ba/download/doc/Strategija+razvoja+FBiH+2021.+-+2027..pdf/7fae1791c4697083f7b96b4fb311e52b.pdf