Događaji
  • December 21, 2021


Sarajevo, 17. decembar 2021. -  Federalni zavod za programiranje razvoja je podržao Federalno ministarstvo zdravstva u organizaciji sastanka službenika kantonalnih i federalnog ministarstva, zavoda i agencije iz sektora zdravstva. Na sastanku se diskutovalo o sistemu strateškog planiranja, kao i povezanim procesima trogodišnjeg i godišnjeg institucionalnog i budžetskog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Učesnici sastanka su razgovarali o učinkovitijoj primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i vezanih uredbi, kojim su definisana pitanja koja se odnose na izradu strateških dokumenata, njihovu evaluaciju, trogodišnje i godišnje planiranje rada u FBiH. Detektovani su mnogi problemi u trenutnoj praksi koje je potrebno otkloniti.

Dogovorene su ključne preporuke koje će omogućiti prevazilaženje iznijetih problema a koje se odnose na nužnost uspostave mehanizma vertikalne koordinacije saradnje institucija na različitim administrativnim nivoima Federacije BiH.