Događaji
  • June 4, 2023


Sarajevo, 23. maj 2023. - U prostorijama Federalnog zavoda za programiranje razvoja održan je sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povodom izrade Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u FBiH 2023-2030.

Na sastanku se razgovaralo o strateškim mjerama i pripadajućim indikatorima čija je svrha pružanje mogućnosti provjere do koje mjere će ciljevi biti ostvareni kao rezultat implementacije Strategije.

Ova Strategija je sektorski strateški dokument Federacije Bosne i Hercegovine koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrednih savjetodavnih službi na svim nivoima vlasti, unaprjeđenje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti i pružanja savjetodavnih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju, također predstavlja osnovu za donošenje srednjoročnih i godišnjih programa rada Javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji.

Ispred Federalnog zavoda za programiranje razvoja sastanku su prisustvovali Nijaz Avdukić i Kemal Hadžimusić, te Irena Jerkić, Tatjana Markhot i Amela Gračić, ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.