Događaji
  • December 1, 2021


Sarajevo, 29.-30. novembar, 2021. – Tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja učestvovao je u organizaciji i realizaciji Regionalne konferencije o implementaciji Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao član Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

U septembru 2015. godine se Bosna i Hercegovina, skupa sa 192 države članice Ujedinjenih naroda, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj, koja se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja koji predstavljaju transformativni plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet. Oni se bave globalnim izazovima s kojima se cijeli svijet suočava, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju okoliša, prosperitet, mir i pravdu.

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj i potencijal provođenja Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 kao mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje.

Obzirom da su i zemlje u regionu, poput Bosne i Hercegovine, inicirale rad na implementaciji Agende 2030, Savjet/Vijeće za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Bosni i Hercegovini i Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA), te uz podršku Švedske, organiziralo je  regionalnu konferenciju čiji je cilj poticanje razmjene iskustava i dobrih prakse te otvaranje mogućnosti regionalne saradnje u različitim aspektima održivog razvoja.

U radu konferencije su, pored domaćina iz Bosne i Hercegovine, učestvovali predstavnici Albanije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Srbije, prezentirajući pozitivne procese implementacije Agende 2030 u svojim zemljama, sa naglaskom na regionalnu saradnju.

Dokument Agenda 2030 naglašava sljedeće:

„Agenda 2030 je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet. Njen cilj je da osnaži univerzalni mir u većoj slobodi. Ovaj plan će provoditi sve zemlje i sve zainteresirane strane, djelujući kroz partnerstvo zasnovano na saradnji. Riješili smo da čovječanstvo oslobodimo tiranije, siromaštva i neimaštine, kao i da oporavimo i zaštitimo našu planetu.”