Događaji
  • November 22, 2021


Naš dugogodišnji direktor, Ljubiša Đapan, preminuo je jučer u 63. godini života, usljed posljedica izazvanih koronavirusom. 

Poziciju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja je obavljao od 2009. godine, nakon pozicije zamjenika direktora Zavoda na koju je došao 2002.

Prethodno je obavljao odgovorne funkcije u privatnim kompanijama, a određeni period bio je inspektor SDK Bugojno, te direktor Porezne uprave Bugojno i član Vlade Bugojno po funkciji.
Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu (1977.-1981.) i bio uspješan sportista. 

Ljubišu ćemo pamtiti kao izuzetnog čovjeka od kog smo svakodnevno učili, jednako o profesionalnim vještinama, kao i ljudskim kvalitetima. Kao direktor Zavoda, značajno je doprinio uspostavljanju sistema strateškog razvojnog planiranja u Federaciji i  donošenju potrebnog zakonskog okvira za efikasno funkcionisanje ovog sistema. 

Tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja koordinirao je proces izrade i usvajanja Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., sa Ljubišom na čelu.