Događaji
  • September 22, 2021


Neum, 15.-16. septembar, 2021. – Dvodnevni sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja okupio je, uz predstavnike kantonalnih razvojnih jedinica, predstavnike Federalnog zavoda za programiranje razvoja i članove Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, koji čine predstavnici entiteta, Brčko Distrikta i državnog nivoa.

Tokom dva dana rada diskusije su se vodile u vezi sa napretkom u radu svih kantonalnih jedinica u području planiranja razvoja, procesom usvajanja i implementacije strateških dokumenata na nivou kantona, kao i akcionim planovima i aktima kojima se ministarstva obavezuju na trogodišnje i godišnje planiranje rada, monitoring i izvještavanje. Vezano za trogodišnje i godišnje planiranje rada, monitoring i izvještavanje, planira se početi sa obukom o pravilnom provođenju procesa za službenike u kantonalnim ministarstvima.

Također se diskutovalo o procesu usvajanja Strategije razvoja FBiH 2021.-2027., te provedbi obuke za službenike federalnih ministarstava vezano za primjenu Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, daljoj izgradnji kapaciteta i ulozi Vijeća za razvoj FBiH i kantonalnih vijeća.

Predstavnici  Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini su prezentirali Dobrovoljni Izvještaj BiH o provođenju Agende 2030. i Ciljeva održivog razvoja, te proces izrade i sadržaj Okvira za provedbu Ciljeva održivog razvoja 2030. u BiH. Zatim se diskusija vodila o daljem unaprjeđenju procesa razvojnog planiranja u Federaciji BiH, kao i primjeni Ciljeva održivog razvoja putem strateških razvojnih dokumenata. Predstavljen je i primjer Cementare Kakanj, odnosno njihovog uspješnog poslovanja uz primjenu Ciljeva održivog razvoja.

Uspostavljanje sistema razvojnog planiranja u Bosni i Hercegovini, od opštinskog do državnog nivoa je tokom prethodnih godina bilo podržano putem aktivnosti Projekta podrške integralnom razvoju u BiH, zajedničkog projekta UNDP-a i  Vlade Švicarske. Predstavnici Projekta su se ovim putem oprostili od aktera procesa razvojnog planiranja u Bosni i Hercegovini obzirom da Projekat finalizira svoje aktivnosti. Praktičari razvojnog planiranja su izrazili zahvalnost doprinosu Projekta uspostavljanju funkcionalnog sistema razvojnog planiranja na svim institucionalnim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Dalji proces razvojnog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine će se nastaviti funksionisanjem uspostavljenog sistema i primjenom zakonskih akata, uz dalju potrebnu nadogradnju. Ključni koordinator procesa razvojnog planiranja u Federaciji BiH je Federalni zavod za programiranje razvoja.

Domaćin ovog skupa je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a događaj su podržali, pored ILDP-a, Federalni zavod za programiranje razvoja i projekat "Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora", kojeg finansira Švedska, a u BiH implementira UNDP.