Događaji
  • June 3, 2020


S trećom grupom učesnika danas je završen program treninga trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). U webinaru je učestvovalo ukupno 60 vanjskih trenera i konsultanata, kao i praktičara iz organa uprave u FBiH. U svim grupama učesnici su bili aktivni i izrazili su zadovoljstvo s organizovanim treningom, kako u pogledu pristupa, materijala i trenera, tako i same organizacije webinara.

Cilj ovog programa bio je osposobljavanje nove generacije trenera i konsultanata, koji će, u skladu s novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata, u budućnosti pružati trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave, te jedinicama lokalne samouprave.

Podršku pripremi programa i izvođenju treninga trenera su osigurali Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH.