Događaji
  • December 18, 2023


Sarajevo, 14. - 15. decembar 2023.  – Federalni zavod za programiranje razvoja organizovao je sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja, kao koordinator procesa razvojnog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.  

Mreža kantonalnih praktičara razvoja je mehanizam efikasne koordinacije planiranja,   implementacije i praćenja razvoja u Federaciji. Redovni sastanci ove neformalne grupe rezultiraju boljim sistemom planiranja, implementacije i praćenja razvoja zemlje.

Razgovaralo se o napretku u radu svih kantonalnih jedinica, projektima koji se implementiraju i planiraju, a Federalni zavod je informisao o dešavanjima na nivou Federacije, uz prezentaciju Izvještaja o razvoju Federacije BiH za 2022. Najviše diskusije smo vodili o procesu izmjene pravnog okvira o razvojnom planiranju u Federaciji BiH. Učesnici su predlagali najbolja moguća rješenja za poboljšanje uredbi koje se odnose na proces razvojnog planiranja, u cilju njegovog unaprjeđenja, a po osnovu njihovog iskustva u dosadašnjem radu.  

Uslov za realizaciju strategija razvoja su investicije u planirani razvoj. Federacija BiH gradi sistem koji će podrazumijevati kontinuitet ulaganja u razvojne projekte. Predstavnik Federalnog ministarstva finansija je pojasnio na koji način će se uspostaviti programsko budžetiranje u Federaciji BiH, odnosno koji je put od tradicionalnog pristupa prema kreiranju budžeta za rezultate.

Putem uspostavljenog sistema i procesa razvojnog planiranja u Bosni i Hercegovini/Federaciji BiH, implementiraju se Ciljevi održivog razvoja. Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja su članovi Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, ispred Vlade Federacije BiH. Učesnicima sastanka su prezentirali napredak u procesu implementacije Okvira za provedbu Ciljeva održivog razvoja 2030 u BiH, te pripreme dobrovoljnog izvještaja BiH o provođenju Agende 2030 koji je predstavljen na visokom političkom forumu održanom u sjedištu UN-a, u Njujorku, u julu 2023. godine. Predstavnici kantona su također predstavili kako uvode izvještavanje o realizaciji Ciljeva održivog razvoja u praksu.

Član tima Programa SDG2BiH je prisutne informisao o Okviru za finansiranje Ciljeva održivog razvoja u BiH. UNDP je pokrenuo Program SDG2BiH u svrhu ubrzanog ostvarenja Ciljeva održivog razvoja u BiH, putem podrške sistemima javnog upravljanja, uz angažman privatnog sektora u zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice.

Program ekonomskih reformi (PER) predstavlja najviši nivo angažmana Evropske unije sa zemljom i osnova je našeg dijaloga o ekonomskoj politici, treba da stimuliše strukturne reforme i osigura da se finansijska pomoć koju pružaju Evropska unija i drugi donatori fokusira na realizaciju identifikovanih prioriteta. PER-ovi bi trebali postati suštinski element za planiranje domaće politike. Važan cilj ekonomskog dijaloga zasnovanog na PER-ovima jeste unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta za kreiranje ekonomske politike. Predstavnik Federalnog zavoda je prezentirao sve ove aktivnosti, obzirom da je Federalni zavod za programiranje razvoja dio ovog procesa, imenovan od strane Vlade FBiH.

Predstavnik UNICEF-a BiH je prezentirao vezu između ulaganja u rani rast i kvalitetnog razvoja budućih građana društva, naime istraživanja pokazuju da pravovremene investicije u zdravlje, obrazovanje i socijalnu zaštitu daju višestruki povrat u smislu ekonomskog rasta zemlje.