Razvoj centralnih organa vlada/VM u Bosni i Hercegovini – II Faza

Još 2007. godine, izrađen je dokument "Skica razvoja centralnih organa vlada" koji je dao smjernice razvoja četiri centra vlada (CV), a koji je podržan od sve  četiri vlade/VM u Bosni i Hercegovini.

U skladu s ciljevima Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, „Skica razvoja centralnih organa vlada“ je predstavljala konkretne preporuke o tome kako razviti sekretarijate na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u efikasne službe vlada/VM, sposobne za upravljanje sistemom politika u ime vlada/VM, u skladu s najboljom evropskom praksom. Nadalje je preporučeno da sekretarijate treba razvijati na sličan način, budući da bi sličnost organizacionih struktura olakšala komunikacije i koordinaciju između istih. U tom smislu, osmišljen je Projekat „Razvoj centralnih organa vlada/VM u Bosni i Hercegovini“ koji se počeo implementirati još 2010. godine, kada je započela i I Faza Projekta za podršku provedbi razvoja centralnih organa u sve četiri vlade/VM, koji je trebao da traje dvije godine.

 

Međutim, I Fazom se nije postiglo ono što je prvobitno planirano, te se pristupilo pripremi II Faze istog Projekta. Glavna svrha II Faze Projekta će biti obezbjeđivanje nastavka zajedničke tehničke pomoći Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ministarstvima na svim nivoima, radi njihovog osposobljavanja za izgradnju sistema za izradu politika i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, kako bi se razvile moderne strukture, kapaciteti i procedure upravljanja politikama u centralnim tijelima i ministarstvima u skladu sa "Skicom razvoja centralnih organa vlada". Općenito, Projekat treba postići punu implementaciju "Skice razvoja centralnih organa vlada" i izgradnju odgovarajućih kapaciteta za donošenje politika u ministarstvima sve četiri vlade/VM.

 

Ciljevi II Faze Projekta zasnovani su na opredjeljenjima iz Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Prije svega, doprinos reformiranoj i učinkovitoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja bi bila u mogućnosti podržati proces EU integracija zemlje, jačanjem kapaciteta državne i entitetskih uprava u područjima planiranja, razvoja i koordinacije politika. Projekat će se također, baviti preporukama za poboljšanje i institucionalizaciju koordinacije između države i entiteta vezano za donošenje politika i zakonodavstva. U skladu sa prethodnim, očekuje se da će se do kraja projekta poboljšati i kapaciteti ministarstava za razvoj politika i zakonodavstva.

 

Korisnici projekta će biti: Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te drugi centralni organi vlasti (uredi za zakonodavstvo, uredi premijera, uredi za odnose s javnošću, DEP, DEI, Ured koordinatora, Federalni zavod za programiranje razvoja) i ministarstva na svim nivoima uprave.

 

U cilju postizanja očekivanih rezultata predviđene su prioritetne aktivnosti koje će nastaviti  izgradnju pravnog okvira što podrazumijeva izrada i /ili unapređenje postojećih uredbi, odluka, poslovnika i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, koji će biti spremni za usvajanje od strane vlada. Također, posebno se planira se uraditi i metodologija za bolji proces godišnjeg planiranja rada i monitoringa, razvijena i implementirana u vladama/VM, jačanje saradnje između  četiri Sekretarijata i drugih centralnih organa, institucionalizirana u pogledu planiranja politika i koordinacije, uključujući redovne sastanke, razmjenu informacija i konsultacije. Takođe, radiće se na pripremi  metodologije za razvoj politika u ministarstvima, uključujući i procjenu uticaja. Metodologija će posvetiti posebnu pažnju uvođenju procedure procjene učinka propisa (RIA) u sisteme razvoja politika u Bosni i Hercegovini. Projekat će pružati i podršku osoblju u centralnim organima i u ministarstvima u vidu treninga za primjenu metodologije planiranja rada i izvještavanja, donošenja  politika, monitoringa, uključujući  procjenu uticaja propisa.

 

II Faze Projekta započeta je u drugom kvartalu 2012. godine, a period implementacije je 24 mjeseca od datuma početka istog.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više