Projekat integriranog lokalnog razvoja

Projekat integriranog lokalnog razvoja ima za cilj osavremenjavanje i sistematiziranje lokalnog strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini.

U unapređenju života ljudi i uspostavi snažnih i prosperitetnih zajednica, suštinsku ulogu imaju lokalne vlasti. U postojećem, zahtjevnom ekonomskom okruženju ova je uloga značajnija nego ikad, a ključna funkcija lokalnih vlasti u BiH je osiguravanje podrške lokalnom stanovništvu i poslovnim subjektima kroz poslijeratni oporavak, ekonomsku krizu te u postavljanju temelja za budući prosperitet.

U tome ključnu ulogu ima lokalno strateško planiranje. Djelotvorno i efikasno strateško planiranje je od vitalnog značaja u podršci održivog razvoja i obnove, osiguravanju infrastrukture, stvaranju radnih mjesta, a prednosti od svega navedenog koriste lokalnoj ekonomiji i unapređenju kvalitete života.

Pa ipak, iako bez obzira što je predviđeno relevatnim zakonskim okvirom, lokalno strateško planiranje u BiH je uvelike haotično, bez usklađenog pristupa izradi lokalnih strategija, a karakteriziraju ga i nezadovoljavajući kapaciteti u oblasti planiranja – kako lokalnih vlasti, tako i njihovih socio-ekonomskih partnera. Lokalno civilno društvo često ne osigurava stvarnu 'provjeru' razvojnih procesa i odluka, a još uvijek nema ni djelotvornog uključivanja niti participiranja u izradi politika u oblasti lokalnog planiranja i razvoja. Obim identificiranih lokalnih potreba i prioriteti u lokalnim strategijama daleko nadilaze raspoložive finansijske resurse, a lokalne su strategije često usko sektorske (usmjerene isključivo na ekonomiju i infrastrukturu), čime po strani ostaju druge vitalne sfere razvoja, poput društvenog i humanog razvoja te zaštite okoliša. Svi navedeni faktori rezultiraju nedostatkom djelotvorne provedbe lokalnih strategija te u konačnici predstavljaju prepreku ukupnom unapređenju kvalitete života u ovim zajednicama.

U tom kontekstu, Projekat integriranog lokalnog razvoja nastoji ove izazove riješiti te unijeti nov način poimanja, nove kapacitete i sistematski pristup planiranju lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini u skladu s razvojnim politikama zemlje te njenim nastojanjima na integraciji u Evropsku uniju.

Ciljevi

Konkretno, Projekat integriranog lokalnog razvoja ima za cilj osavremenjavanje i sistematiziranje lokalnog strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini putem:

  • stvaranja i afirmiranja usklađene sheme za planiranje lokalnog razvoja u cijeloj zemlji;
  • jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za planiranje i upravljanje lokalnim razvojem kao i njihove odgovornosti za isti te stvaranje integriranih strategija lokalnog razvoja;
  • angažiranje lokalnih zajednica u procesu lokalnog planiranja pri čemu se posebna pažnja daje mogućnosti izražavanja vlastitih potreba socijalno isključenim i ugroženim grupama.

Projekat se realizira u saradnji sa 24 lokalne vlade te njihovim socioekonomskim partnerima.

Dokumenti projekta:

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više