Vizija i misija

Misija

Zavod, provodeći politiku Vlade Federacije BiH, usmjeren je u nastojanju da postane priznat kao jedna od vodećih institucija u Bosni i Hercegovini, na polju ekonomskih istraživanja. Svoju dugogodišnju tradiciju izrade razvojnih dokumenata temelji na objektivnim i naučno utemeljenim istraživačkim aktivnostima, te očuvanju nezavisnosti rada. Osnovna karakteristika rada u Zavodu, jeste spremnost na saradnju sa naučnom zajednicom, kako u zemlji, tako i u inozemstvu i stvaranje dobrih odnosa sa privrednim sektorom, te institucijama u javnom i civilnom sektoru. Na ovaj način Zavod nastoji da ojača svoje kapaciteta i pridonese kvaliteti istraživačke produkcije.

Pored navedenog Federalni zavod za programiranje razvoja stvara analitičke pretpostavke za donošenje razvojnih dokumenata za Vladu FBiH, organe javne uprave i druge korisnike, stvara podloge za donošenje javnih politika, obavlja studijsko-programske i analitičko-planske poslove programiranja makroekonomskog razvoja, koordinira implementaciju razvojnih dokumenata BiH i FBiH u skladu sa aktuelnom politikom i strateškim opredjeljenjima Vlade FBiH.

Vizija

Da bi se lakše ostvarili zacrtani ciljevi, Zavod se u svom strateškom opredjeljenju fokusira na kontinutirano provođenje naučnih istraživanja iz oblasti ekonomije koja u svojim tematskim istraživanjima nastoje da prate svjetske trendove. Osnovni fokus ovakvog načina rada, je bolje razumijevanje privrednih i društvenih procesa i problema kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u njenom bližem i širem okruženju. Iz tog razloga u Zavodu se unapređuju metodologije istraživanja, potiče sticanje novih znanja i vještina u primjeni naprednih analitičkih tehnika i kontinuirano se ulaže u naučnu infrastrukturu. Istraživački interesi u Zavodu mijenjaju se u skladu sa potrebama privrede i društva u cjelini. Federalni zavod za programiranje razvoja, ima za cilj biti respektabilna, ugledna i priznata institucija, kadrovski ojačana i osposobljena da izrađuje kvalitetne dokumente, koje Vlada FBiH kao i ostale institucije u potpunosti uvažavaju i prepoznaju kao bitne za svoj efikasniji rad, kao i bolji socio-ekonomski i privredni razvoj.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više