Vizija i misija

Misija

Zavod, provodeći politiku Vlade Federacije BiH, usmjeren je u nastojanju da postane priznat kao jedna od vodećih institucija u Bosni i Hercegovini, na polju ekonomskih istraživanja. Svoju dugogodišnju tradiciju izrade razvojnih dokumenata temelji na objektivnim i naučno utemeljenim istraživačkim aktivnostima, te očuvanju nezavisnosti rada. Osnovna karakteristika rada u Zavodu, jeste spremnost na saradnju sa naučnom zajednicom, kako u zemlji, tako i u inozemstvu i stvaranje dobrih odnosa sa privrednim sektorom, te institucijama u javnom i civilnom sektoru. Na ovaj način Zavod nastoji da ojača svoje kapaciteta i pridonese kvaliteti istraživačke produkcije.

Pored navedenog Federalni zavod za programiranje razvoja stvara analitičke pretpostavke za donošenje razvojnih dokumenata za Vladu FBiH, organe javne uprave i druge korisnike, stvara podloge za donošenje javnih politika, obavlja studijsko-programske i analitičko-planske poslove programiranja makroekonomskog razvoja, koordinira implementaciju razvojnih dokumenata BiH i FBiH u skladu sa aktuelnom politikom i strateškim opredjeljenjima Vlade FBiH.

Vizija

Da bi se lakše ostvarili zacrtani ciljevi, Zavod se u svom strateškom opredjeljenju fokusira na kontinutirano provođenje naučnih istraživanja iz oblasti ekonomije koja u svojim tematskim istraživanjima nastoje da prate svjetske trendove. Osnovni fokus ovakvog načina rada, je bolje razumijevanje privrednih i društvenih procesa i problema kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u njenom bližem i širem okruženju. Iz tog razloga u Zavodu se unapređuju metodologije istraživanja, potiče sticanje novih znanja i vještina u primjeni naprednih analitičkih tehnika i kontinuirano se ulaže u naučnu infrastrukturu. Istraživački interesi u Zavodu mijenjaju se u skladu sa potrebama privrede i društva u cjelini. Federalni zavod za programiranje razvoja, ima za cilj biti respektabilna, ugledna i priznata institucija, kadrovski ojačana i osposobljena da izrađuje kvalitetne dokumente, koje Vlada FBiH kao i ostale institucije u potpunosti uvažavaju i prepoznaju kao bitne za svoj efikasniji rad, kao i bolji socio-ekonomski i privredni razvoj.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više