03.09.2016.

Program ekonomskih reformi (ERP) 2017. – 2019.

1. i 2. septembra 2016. godne pomoćnik direktora Zavoda, i od strane Vlade FBIH imenovani Koordinator za pripremu Programa ekonosmkih reformi, Rijad Kovač boravio je u Briselu na regionalnom TAIEX Seminaru  “Digital economy and Creative Industries”.

Radionica je posvećena jačanju konkurentnosti ekonomija kao ključnom pokretaću ekonomskog razvoja, te ulozi konkurentnosti i kreativne ekonomije u Programu ekonomskih reformi. Pored gosp. Kovača na radionici su bili prisutni i predstavnici Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i kolege iz entiteta RS.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više